Công nghệ

Cao su hợp chất cám gạo Cao su hợp chất cám gạo

Các hạt gốm Rice Bran có kích thước cực nhỏ từ 200 đến 300 µm với tính chất nguyên vật liệu cứng tạo ra hiệu ứng vi mô cùng lúc.

X-guard X-guard

Sợi nylon 40 x 40 tpi có độ bền cao được sử dụng và toàn bộ bề mặt được gia cố bằng lưới đan chéo. Giá trị điện trở của vết cắt bên được cải thiện khoảng 40% cả khi khô và khi ướt, và cấu trúc cực kỳ mạnh mẽ chống lại vết cắt bên.

Tubeless ready Tubeless ready

Lốp có thể được sử dụng có hoặc không có săm. Khi được lắp mà không có săm bên trong, phải sử dụng chất làm kín dạng lỏng.